Ταβέρνες-Μοντέρνες ΡΙΦΙΦΙ

Τηλ.: 2103300237 - Εμ. Μπενάκη 69 Α κ. Βαλτετσίου, Εξάρχεια
Τηλ.: 2103300237 - Εμ. Μπενάκη 69 Α κ. Βαλτετσίου, Εξάρχεια