Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΒΕΡΓΙΝΑ

Τηλ.: 2103302933 - Βαλτετσίου 62, Εξάρχεια
Τηλ.: 2103302933 - Βαλτετσίου 62, Εξάρχεια