Χώροι Τέχνης-ΔΕΣΤΕ

Τηλ.: 2102758490 - Φιλελλήνων 11 κ. Ε. Παππά, Ν. Ιωνία
Τηλ.: 2102758490 - Φιλελλήνων 11 κ. Ε. Παππά, Ν. Ιωνία