ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΣ - ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒHΤΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Ειδικότητα: Ενδοκρινολόγοι
210.2713777 - 6936657224 Σύντομη Περιγραφή
Α. Καλβου 3