ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αθήνα - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2102723733-6947333400
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9-15 14231
2102723733-6947333400