ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Νέα Ιωνία

210-2718550
Πατριαρχου Ιωακειμ 2