Εκκλησίες-Αττική-Νέα Ιωνία Άγιος Γεώργιος

Άγιος Γεώργιος
Πατριάρχου Ιωακείμ 2
Άγιος Γεώργιος