Βιβλιοθήκες-Βιβλ.Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ

210-2758490 Νέα Ιωνία
Φιλελληνων 11
210-2758490 Νέα Ιωνία