Χώροι Τέχνης-Βιβλιοθήκη Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ

Τηλ.: 2102758490, www.deste.gr - Φιλελλήνων 11 κ. Εμμ. Παππά, Ν. Ιωνία
Τηλ.: 2102758490, www.deste.gr - Φιλελλήνων 11 κ. Εμμ. Παππά, Ν. Ιωνία