Τηλ.: 2103330000 - (ξεν. Grande Bretagne) Πλατεία Συντάγματος κ. Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2103330000 - (ξεν. Grande Bretagne) Πλατεία Συντάγματος κ. Πανεπιστημίου