Ιταλική Κουζίνα-GB ROOF GARDEN

Τηλ.: 2103330000 - (ξεν. Grande Bretagne), Πλ. Συντάγματος κ. Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2103330000 - (ξεν. Grande Bretagne), Πλ. Συντάγματος κ. Πανεπιστημίου