Θέατρα-ΡΑΓΕΣ (ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ)

Τηλ.: 2103452751 - Κωνσταντινουπόλεως 82
Τηλ.: 2103452751 - Κωνσταντινουπόλεως 82