Ιταλική Κουζίνα-PASTA LA VISTA

Τηλ.: 2103461392 - Δεκελέων 1Α κ. Βουτάδων, Γκάζι
Τηλ.: 2103461392 - Δεκελέων 1Α κ. Βουτάδων, Γκάζι