Ταβέρνες-Μοντέρνες TIRBOUSON

Τηλ.: 2103410107 - Κωνσταντινουπόλεως 104, Κεραμεικός
Τηλ.: 2103410107 - Κωνσταντινουπόλεως 104, Κεραμεικός