Ταβέρνες-Μοντέρνα Οινομαγειρεία - ΚΑΝΕΛΛΑ

Τηλ.: 2103476320 - Κωνσταντινουπόλεως 70 κ. Ευμολπιδών, Γκάζι
Τηλ.: 2103476320 - Κωνσταντινουπόλεως 70 κ. Ευμολπιδών, Γκάζι