Μεσογειακή Κουζίνα-ΧΡΥΣΑ

Τηλ.: 2103412515 - Αρτεμισίου 4 κ. Κεραμεικού, Κεραμεικός
Τηλ.: 2103412515 - Αρτεμισίου 4 κ. Κεραμεικού, Κεραμεικός