Νυχτερινές Πίστες-Μικρές Μουσικές Σκηνές - ΚΟΟ-ΚΟΟ

Τηλ.: 2103450930, 6933331003 - Ιάκχου 17, Γκάζι
Τηλ.: 2103450930, 6933331003 - Ιάκχου 17, Γκάζι