Νυχτερινές Πίστες-Μουσικές σκηνές - ΓΡΑΜΜΕΣ

Τηλ.: 2103414350, 2103462283 - Κωνσταντινουπόλεως 111, Κεραμεικός
Τηλ.: 2103414350, 2103462283 - Κωνσταντινουπόλεως 111, Κεραμεικός