Θέατρα-ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ (στο διαμορφωμένο σε θέατρο χώρο του ολυμπιακού γηπέδου)

Τηλ.: - Άλσος Στρατού
Τηλ.: - Άλσος Στρατού