Νοσοκομείο-Αττικη-Αθηνα 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (ΓΣΝ)

Τηλεφωνικό Κέντρο: (210) 7494000
Λεωφόρος Μεσογείων 138 & Κατεχάκη
Τηλεφωνικό Κέντρο: (210) 7494000