Διαγνωστικά Κέντρα-Αθήνα-Βιοκοντρόλ

210-6981123, 210-6981631
Μεσογειων 165
210-6981123, 210-6981631