ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργοί
2106996342 - Κιν.: 6983506980 Σύντομη Περιγραφή
ΚΟΥΣΙΑΝΟΦΣΚΙ 12 ΑΘΗΝΑ