ΚΩΣΤΣΑ ΣΥΡΕΣΙΩΤΗΣ (ΤΕΝΤΕΣ)

Αθήνα - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Μεσογείων 129,Αμπελόκηποι