ΠΑΥΛΟΣ Π. ΑΝΕΣΤΗΣ-ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Λεωφόρος Μεσογείων 163Α