ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2106998220,6948274048 Σύντομη Περιγραφή
Λεωφόρος Μεσογείων 163Α