Θέατρα-ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Τηλ.: 2103467735,2103470707 - Προφήτη Δανιήλ 3 και Πλαταιών
Τηλ.: 2103467735,2103470707 - Προφήτη Δανιήλ 3 και Πλαταιών