Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΑΘΗΡΙ

Τηλ.: 2103462983 - Πλαταιών 15, Κεραμεικός
Τηλ.: 2103462983 - Πλαταιών 15, Κεραμεικός