Νυχτερινές Πίστες-Μουσικές σκηνές - POLIS STUDIO

Τηλ.: 2103476316, 2103452576, 6909313000 - Πέτρου Ράλλη 18
Τηλ.: 2103476316, 2103452576, 6909313000 - Πέτρου Ράλλη 18