Ταβέρνες-Μοντέρνα Οινομαγειρεία - ΟΙΝΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ

Τηλ.: 2103411461-2 - Μεγ. Βασιλείου 10 κ. Στρατονίκης, Γκάζι
Τηλ.: 2103411461-2 - Μεγ. Βασιλείου 10 κ. Στρατονίκης, Γκάζι