Πολάκης Στυλιανός Ζ.

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Μεγάλου Βασιλείου 54 & Κωνσταντινουπόλεως