Ταβέρνες-Μοντέρνες ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ.: 2103459172 - Ιπποθοντιδών 10 κ. Κειριαδών, Κάτω Πετράλωνα
Τηλ.: 2103459172 - Ιπποθοντιδών 10 κ. Κειριαδών, Κάτω Πετράλωνα