Νυχτερινές Πίστες-Μεγάλα προγράμματα - POLIS Θέατρα

Τηλ.: 2103476316, 2103452576, 6909313000 - Π. Ράλλη 18
Τηλ.: 2103476316, 2103452576, 6909313000 - Π. Ράλλη 18