Θέατρα-ΘΕΑΤΡΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (για την παιδική παράσταση)

Τηλ.: 2122540313 - Πειραιώς 254
Τηλ.: 2122540313 - Πειραιώς 254