Μεσογειακή Κουζίνα-PROSOPA

Τηλ.: 2103413433 - Κων/πόλεως 4 κ. Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ
Τηλ.: 2103413433 - Κων/πόλεως 4 κ. Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ