Σουβλάκια Αττική-Κερατσίνι Τάκης

2104631265
Λεωφόρος Σαλαμίνος 63