Γηπεδάκια-Mini Soccer Peristeri M.F.C 5x5

210-5725480 - Περιστέρι 1(5x5)
Σουρη Γεωργ. 19
210-5725480 - Περιστέρι 1(5x5)