ΚΤΕΛ Κηφισού

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Τηλ. στο Τετραψήφιο : -14505- , Πληροφορίες δρομολογίων ΚΤΕΛ
Δράκοντος-Κηφισός 68-74
Τηλ. στο Τετραψήφιο : -14505- , Πληροφορίες δρομολογίων ΚΤΕΛ