Γυμναστήρια-Περιστέρι 05

Joe Weider
Παρμενιδου - Κρυσταλλη Κ.