Βιοιατρική Περιστέρι (Εθν. Μακαρίου)

Αθήνα - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Εθνάρχου Μακαρίου 6 & Ικαρίας, 12132, Περιστέρι, ΑΤΤΙΚΗΣ