ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ξ. ΜΑΝΙΩΤΗΣ

Αθήνα - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Εθνάρχου Μακαρίου 60(1ος ΟΡΟΦΟΣ-ΙΑΤΡΕΙΟ 102)