Καταστήματα Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων-Ξενοφών Βενιέρης - Περιστέρι

Τηλ.: 210 5752791-5 Fax: 2105722675 2105747394
Αγ. Παύλου 57
Τηλ.: 210 5752791-5 Fax: 2105722675 2105747394