ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Περιστέρι

210-5786962
Εθναρχου Μακαριου 44