Ταβέρνες-Πεϊνιρλί - ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ

Τηλ.: 2106229002 - Κομνηνών Αργοναυτών 13, Δροσιά
Τηλ.: 2106229002 - Κομνηνών Αργοναυτών 13, Δροσιά