ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΔΗΜΑΚΗΣ DDS,MSc-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ-ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Αθήνα - ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Καλαμάτας 27 Ρέα -Δροσιά