ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜD, MSc ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΑΝΟΙΞΗ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
Λεωφόρος Μαρθώνος 50 και Αγίου Αθανασίου