ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜD, MSc ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΑΝΟΙΞΗ

Λεωφόρος Μαρθώνος 50 και Αγίου Αθανασίου