Ταβέρνες-Πεϊνιρλί - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Τηλ.: 2106229003 - Σολωμού 26, Δροσιά
Τηλ.: 2106229003 - Σολωμού 26, Δροσιά