Ταβέρνες-Πεϊνιρλί - ΘΕΜΗΣ

Τηλ.: 2106229409 - 25ης Μαρτίου 25, Δροσιά
Τηλ.: 2106229409 - 25ης Μαρτίου 25, Δροσιά