ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ MD, MSc ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα - ΑΝΟΙΞΗ

2108144465 - 6974778152 Σύντομη Περιγραφή
Λεωφόρος Μαραθώνος 50 Άνοιξη Αττικής