Σουβλάκια Αττική-Χαιδάρι Cocorico

2105320777
Γεωργίου Καραισκάκη 15