Σουβλάκια Αττική-Χαιδάρι Μια Χαψιά

2105314911
Γεωργίου Καραισκάκη 40